Інформатика 9 клас


9 КЛАС


  Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год +1 год)
 1. Тема Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Інформація. Інформаційні процеси. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень.
 2. Тема Способи подання й кодування повідомлень. Двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду
 3. Тема Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об’єкти та їх властивості
  Апаратне забезпечення інформаційних систем. (3 год +1год)
 4. Тема Типова архітектура ПК. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації.
 5. Тема Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті.
 6. Тема Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої..
 7. Тема Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером
  Системне програмне забезпечення (7 год)
 8. Тема Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові ОС.
 9. Тема Поняття про ядро ОС, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти.
 10. Тема Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу. Шлях до файлу.
 11. Тема Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота №2 «Робота з інтерфейсом ОС»
 12. Тема Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Буфер обміну.
 13. Тема Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів. Практична робота №3 «Робота з об’єктами файлової системи»
 14. Тема Пошук інформації на комп’ютері. Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Використання системних утиліт Практична робота №4 «Пошук інформації на комп’ютері»
 15. Тема Урок-узагальнення з теми «Інформаційні процеси. Апаратне та системне забезпечення»
  Службове програмне забезпечення (3 год)
 16. Тема Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Практична робота №5 «Захист комп’ютера від вірусів»
 17. Тема Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами. Практична робота № 6 Архівування та розархівування даних.
 18. Тема Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.
  Основи роботи з текстовою інформацією (4 год +1 год.)
 19. Тема Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища MS WORD. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Довідк.система ТР.
 20. Тема Введення й редагування тексту. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів.
  pr_vved.doc

 21. Тема Завдання для самостійної роботи за варіантами
  word_9klass.zip

 22. Тема Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота № 7 Введення, редагування й форматування тексту.
  pr_format.doc

 23. Тема Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Робота з кількома документами. Практична робота № 8 Робота з текстовими фрагментами.
 24. Тема Урок-узагальнення з теми «Основи роботи з текстовою інформацією»
  Комп’ютерна графіка (7 год + 1 год)
 25. Тема Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)
 26. Тема Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів.
  Основи растрової графіки (3 год.)
 27. Тема Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Робота в середовищі редактора растрової графіки: використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання.
 28. Тема Інструменти малювання растрового графічного редактора. Створення текстових написів. Настроювання кольору.
  pr_3.doc


 29. Тема Операції з фрагментами зображень. Практична робота №9 «Створення растрових зображень»
  yrok29.zip

  Основи векторної графіки (3 год +1 год)
 30. Тема Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.
  ppvz.ppt
  vgr.doc

 31. Тема Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки. Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

 32. Тема Практична робота № 10 «Створення векторних зображень».
 33. Тема Урок-узагальнення з теми «Векторна та растрова графіка».
  Комп’ютерні мережі. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в мережі (2 год.)
 34. Тема Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи.
 35. Тема Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів.
 36. Тема Навігація локальною мережею. Практична робота № 11 «Спільне використання ресурсів локальної мережі».
  Основи Інтернету. Пошук в Інтернеті (3 год)
 37. Тема Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету.
 38. Тема Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Практична робота № 12 «Пошук інформації в Інтернеті».
 39. Тема Урок-узагальнення з теми «Комп’ютерні мережі»
Пошук у новинах
Знайти
Навігація
Погода
Контактна інформація
(03848) 9-02-96 — Директор
(03848) 9-02-90 — Методичний кабінет
e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
Наша адреса
Хто онлайн?
Всього на сайті: 3

Користувачів: 0


Роботів: 0


Гостей: 3

Інформаційний куточок
Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
Демчук Олег Сергійович
p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
приміщення Нетішинського МВ
З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
Телефони: 102 або 3-25-02
e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
Місцевий час
Календар
}