Кафедра фізичного виховання
«Зміцнення фізичного здоров’я молоді через запровадження здоров’язберігаючих технологій
в освітньому процесі»


Діяльність учителя фізичної культури та її етапи


Діяльність - це регульована свідомістю психічна та рухова активність людини, яка спрямована на досягнення свідомо поставленої цілі, що має суспільне значення.
Не всяка активність людини може бути названа діяльністю.
Гра, навчання, праця, заняття спортом, громадська робота належать до різних видів діяльності. У діяльності вчителя фізичної культури виділяють такі компоненти: перцептивний - пов'язаний із відчуттями та сприйманнями (наприклад, спостереження за учнями); мнемічний - пов'язаний із запам'ятовуванням та відтворенням інформації; мислительний - пов'язаний із вирішенням завдань, які виникають під час діяльності; імажитивний - пов'язаний з уявою, із придумуванням нових вправ; руховий - займає в діяльності вчителя фізичної культури особливе місце.

Діяльність здійснюється в декілька етапів: підготовка, виконання плану та оцінка досягнутого.

Підготовчий етап полягає в постановці мети та завдань, у створенні орієнтувальної основи діяльності, тобто в з'ясуванні умов у яких буде здійснюватись діяльність (ситуація, засоби досягнення цілі), у розробці плану досягнення цілі та вибору способів її досягнення. Сюди ж входять створення умов для успішного здійснення діяльності, психологічне настроювання вчителя фізичної культури на урок.

Виконавчий етап пов'язаний із практичною реалізацією наміченого, контролем за діями учнів, за своєю поведінкою, з подоланням труднощів, які виникають під час уроку, з коректуванням плану уроку в зв'язку із змінами ситуації. Цей етап характеризується психічною напругою вчителя, яка обумовлена постійним розподілом та переключенням уваги між учнями, що розміщені в просторі, який не охоплюється полем зору вчителя, пильністю вчителя в зв'язку з попередженням ситуацій, які можуть призвести до фізичних травм. У деяких випадках цей етап діяльності характеризується великим фізичним навантаженням на вчителя.

Оцінювально-коректувальний етап пов'язаний з оцінюванням досягнутого, з виявом вдач та невдач на уроці, та внесенням корекцій у план діяльності при її повторному виконанні. Цей етап вимагає від вчителя фізичної культури детального аналізу проведеного уроку, узагальнення окремих розрізнених фактів, пошуку відповіді на запитання, які виникли, в науково-методичній літературі.

Завдання та функції учителя фізичної культури

Мета фізичного виховання школярів - сприяти формуванню гармонійно розвиненої особистості. Ця мета досягається в процесі навчання та виховання учнів і конкретизується в загальних завданнях: освітніх, виховних та оздоровчих. Вирішення цих завдань обумовлює різноманітність функцій, які виконує вчитель фізичної культури: виховних (формування морально вихованої, ідейно переконаної особистості школяра); освітньо-просвітницьких (передача учням знань, умінь, які пов'язані з виконанням фізичних вправ, просвітницька робота в галузі фізичної культури з батьками учнів, які бажають займатись зі своїми дітьми фізичною культурою); управлінсько-організаторських (організація уроку та занять спортивних секцій, організація спортивних змагань, створення фізкультурного активу та управління ним); проектувальних (перспективне та поточне планування заходів із фізичної культури, навчальних навантажень, досягнення учнями певних результатів, конструювання уроку - підбір навчального матеріалу з врахуванням завдань уроку, віку учнів, специфіки класу, статевих особливостей); адміністративно-господарських (придбання та ремонт спортивного інвентаря, туристичного спорядження, створення та благоустрій шкільних спортивних майданчиків тощо), які визначають різні сторони його педагогічної діяльності.

Форми діяльності вчителя фізичної культури


Форми діяльності вчителя фізичної культури різні. Це перш за все робота в школі (класна та позакласна) та робота позашкільна. Робота в класі - це проведення уроків з фізичної культури; вона складає основне навчальне навантаження вчителя. Позакласна робота включає в себе проведення занять у спортивних гуртках і секціях, проведення спортивних свят, організацію та проведення туристичних походів тощо.
Робота вчителя поза школою пов'язана із забезпечення фізичного виховання учнів у таборах праці та відпочинку, робота за місцем проживання та участю (як керівника команд, судді) у районних, міських змаганнях тощо.

Умови діяльності вчителя фізичної культури


Можна виділити три групи цих умов:
  1. Психічна напруга ( наявність шуму на уроці, особливо в молодших класах, від крику дітей під час естафет, рухливих та спортивних ігор, який значно перевищує допустимі 50-60 децибел, викликає психічну втому; проведення в день по 5-7 уроків із різними віковими групами тощо).

  2. Фізичні навантаження (показ фізичних вправ та страхування учнів під час виконання ними вправ, а також переміщення разом з ними під час занять на повітрі, в походах; забезпечення високої моторної щільності уроку тощо).

  3. Зовнішні середовищні чинники, які пов'язані з проведенням занять на повітрі (вітер, сонце, мороз, вода тощо; заняття на лижах проводяться при температурі до мінус 16 градусів і при вітрі швидкістю до 10 м /сек.)Педагогічні задачі та їх вирішення


Педагогічна діяльність - це неперервне вирішення педагогічних задач. Розв'язати їх - це означає знайти адекватний до даної ситуації спосіб досягнення педагогічної цілі. Вирішення педагогічних задач проходить через ряд етапів: аналіз педагогічної ситуації; висунення гіпотез про можливі способи досягнення цілі; прогностична оцінка цих способів та вибір кращого; реалізація прийнятого рішення; аналіз досягнутого результату і зіставлення його із запланованим.
Учителеві іноді важко оцінити педагогічну ситуацію тому, що його діяльність часто регламентована визначе-ним часом, взаємостосунками між учителем і класом, матеріальним забезпеченням уроку, погодними умовами (під час занять на повітрі) та іншими чинниками.
Розв'язуючи педагогічні задачі вчитель накопичує досвід, який обумовлює його педагогічну майстерність.

Олімпійський урокГерасимчук Володимир Павлович

Спеціаліст вищої категорії, "старший вчитель"

Його вихованці неодноразово виборювали призові місця: ІІ місце у фестивалі «Нащадки козацької слави» (2008р.), ІІІ місце у міських змаганнях з гандболу (2008р.), І місце в « ІІІ Спортивних іграх» (2008р.), ІІІ місце у міських змаганнях з волейболу (2009р.), І місце з змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» серед юнаків п’ятих класів (2009р.), ІІ місце з змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» серед юнаків сьомих класів (2009р.), ІІ місце у фестивалі «Нащадки козацької слави» (2009р.), ІІ місце у міських змаганнях з волейболу (2010р.), ІІ місце у спартакіаді «Старти надії» (2010р.).
Методичний посібник вчителя, щодо організації пішого туризму «Туризм у школі», представлений у двох частинах (І частина – 2011р., ІІ частина -2012р.) визнаний однією з кращих розробок у міському етапі конкурсу.
2018-2019н.р
ІІІ місце - Міські змагання "Шкіряний м'яч" (7 клас)
ІІІ місце - "Козацький гарт"Федорчук Наталія Іванівна

Спеціаліст вищої категорії, "старший вчитель"
2018-2019н.р
ІІІ місце - Міські змагання "Шкіряний м'яч" (6 клас)
ІІІ місце - Міські змагання "Шкіряний м'яч" (7 клас)
ІІІ місце - "Козацький гарт"
Поліщук Володимир Степанович

Спеціаліст 11 тарифний розряд

Денисюк Вадим Володимирович

Спеціаліст 10 тарифний розряд
Пошук у новинах
Знайти
Навігація
Погода
Контактна інформація
(03848) 9-02-96 — Директор
(03848) 9-02-90 — Методичний кабінет
e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
Наша адреса
Хто онлайн?
Всього на сайті: 6

Користувачів: 0


Роботів: 0


Гостей: 6

Інформаційний куточок
Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
Демчук Олег Сергійович
p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
приміщення Нетішинського МВ
З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
Телефони: 102 або 3-25-02
e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
Місцевий час
Календар
}