Фізична сторінка


Матеріал, розміщений на цих сторінках, може стати в нагоді не лише учням і вчителям, але й тим, хто бажає відновити знання з фізики в обсязі програми середньої школи. Нижче знаходяться каталог фізичних матеріалів за курс 9-11 клас, вони допоможуть вам у вивченні цього предмету.
Дані матеріали наданий сайтом xvatit.com – Портал для сімейного перегляду і Wikipedia - вільної енциклопедії виключно в ознайомлювальних цілях. Адміністрація не несе відповідальності за їх вміст.

      Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова. Фізики вивчають поведінку та властивості матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне (фізика елементарних частинок), до поведінки всього Всесвіту, як єдиної системи (космологія).
      Деякі з закономірностей, які встановлені фізикою, є загальними для всіх матеріальних систем. До таких можна віднести, наприклад, закон збереження енергії. Такі закономірності називають законами фізики. Фізику вважають фундаментальною наукою, тому що всі інші природничі науки (хімія, геологія, біологія, тощо) мають справу з певними різновидами матеріальних систем, які підкоряються законам фізики. Наприклад, властивості хімічних речовин визначаються властивостями молекул та атомів, які їх складають, а ці властивості досліджують в таких галузях фізики, як квантова механіка, термодинаміка і/або електрика (електромагнетизм).
    Фізика також тісно пов'язана з математикою. Фізичні теорії, як правило, побудовані на основі певного математичного апарату і цей апарат часто набагато складніший в порівнянні з іншими природничими науками. Але відмінність фізики від математики в тому, що фізика принципово зосереджена на описі матеріального світу, тоді як математика має справу з абстрактними ідеями та формулюваннями, які не обов'язково мають якесь реальне відображення. Хоча чіткого поділу не існує. На перетині цих двох наук постала спеціальна дисципліна — математична фізика, яка вибудовує математичні структури фізичних теорій.


Фізика 11 клас

Електромагнітна індукція
 1. Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Напрям індукційного струму. Правила Ленца.

 2. ЕРС індукції в рухомих провідниках. Електродинамічний мікрофон.
 3. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму.

 4. Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітна індукція”.
Механічні коливання і хвилі
 1. Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота. Математичний маятник. Коливання вантажу на пружині.

 2. Перетворення енергії в коливальному русі. Вимушені коливання. Резонанс.
 3. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Вібрація та її вплив на живі організми.

 4. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Інфра- та ультразвуки.
 5. Узагальнення та систематизація знань з теми „Механічні коливання і хвилі”. Екологічні проблеми акустики.

Електромагнітні коливання
 1. Гармонічні коливання. Період, частота, фаза коливань у контурі. Вільні електромагнітні коливання. Перетворення енергії у коливальному контурі. Власна частота коливань.
 2. Автоколивання. Генератор незатухаючих коливань на транзисторі.

 3. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Діючі значення сили струму і напруги. Електричний резонанс.
 4. Трансформатор. Розв’язування задач. Передача електроенергії на відстань та її використання.

 5. Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітні коливання”.
 6. Семінар. Проблеми пошуку та використання нових, екологічно чистих джерел енергії. Розвиток енергетики в Україні.

Електромагнітні хвилі
 1. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Основні властивості електромагнітних хвиль.
 2. Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання. Винайдення радіо О.С. Поповим. Принцип радіотелефонного зв’язку.

 3. Семінар. Радіолокація. Поняття про телебачення. Розвиток засобів зв’язку.
 4. Розвиток поглядів на природу світла. Швидкість світла. Принцип Гюйгенса. Закони відбивання світла.

 5. Повне внутрішнє відбивання.
 6. Узагальнююче повторення з теми „Геометрична фабрика”. Розв’язування задач з теми „Геометрична оптика”.

 7. Поляризація світла. Дисперсія світла.
 8. Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль та застосування різних видів випромінювань. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя.

 9. Узагальнення та систематизація знань з теми „Електромагнітні хвилі”.
Елементи теорії відносності
 1. Принцип відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі як гранична швидкість. Залежність маси від швидкості. Релятивістська динаміка.

 2. Закон взаємозв’язку маси та енергії.
Світлові кванти
 1. Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту. Кванти світла. Рівняння фотоефекту.

 2. Фотон. Корпускулярно – хвильовий дуалізм.
 3. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Хімічна дія світла та її використання. Узагальнення та систематизація знань з теми „Світлові кванти”.

Атом і атомне ядро
 1. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Поглинання та випромінювання світла атомом.
 2. Неперервний і лінійчастий спектри. Спектри поглинання і випромінювання. Спектральний аналіз та його застосування.

 3. Семінар. Лазер. Створення та застосування квантових генераторів. Узагальнення та систематизація знань з теми ”Будова атома”.
 4. Склад ядра атома. Ізотопи. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер.

 5. Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій.
 6. Радіоактивність. Альфа- , бета- , гамма-випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.

 7. Методи спостереження і реєстрації іонізуючих випромінювань. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.
 8. Одержання та використання радіоактивних ізотопів. Поглинена доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від випромінювання.

 9. Семінар. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків.
 10. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерні реакції. Семінар. Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні. Екологічні наслідки.

 11. Елементарні частинки та їх властивості. Частинки та античастинки. Взаємні перетворення частинок і квантів електромагнітного випромінювання.
 12. Узагальнення і систематизація знань з теми „Атом і атомне ядро”.

Узагальнююче заняття
 1. Сучасна наукова картина світу.
 2. Семінар. Фізика і науково-технічний прогрес.

Пошук у новинах
Знайти
Навігація
Погода
Контактна інформація
(03848) 9-02-96 — Директор
(03848) 9-02-90 — Методичний кабінет
e-mail: zoshnet1_2016@urk.net
Наша адреса
Хто онлайн?
Всього на сайті: 2

Користувачів: 0


Роботів: 0


Гостей: 2

Інформаційний куточок
Навчальний заклад, в якому Ви навчаєтесь, обслуговує інспектор ювінальної превенції поліції м.Нетішина
Демчук Олег Сергійович
p.т. 3 – 47 – 95 каб. № 23
приміщення Нетішинського МВ
З усіма питаннями, що належать до компетенції кримінальної міліції у справах дітей, Ви можете звернутись за телефонами:
Чергова частина Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області працює цілодобово
Адреса: м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
Телефони: 102 або 3-25-02
e-mail: ditypolice@mvs.gov.ua
Місцевий час
Календар
}